گزارش کار آموزی با موضوع بررسی کاربردهای کامپيوتر در هنرستان علامه طباطبايی شهرستان ايذه


45 صفحه word |فونت tahoma سايز 12| قابل اجرا در آفيس 2007 و نسخه هاي جديدتر|قابل ويرايش و آماده چاپ بخشي از تحقيق  جايگاه گامپيوتر در  کارهای ارتباطی هنرستان : همانطور که در بحث قبل ذکر شد  در هر سازمان همچون مدارس از کامپيوتر جهت انجام امور اداری همان سازمان و ارتباط با ديگر سازمانها استفاده می شود . اما در بعضی موارد جهت آموزش نيز استفاده می شود , بطوريکه هر فرد موظف بگذراندن يک دوره مهارتی آموزش کامپيوتر می باشد حال اينکه فرد به صورت آزاد و در مراکز آموزش فنی و حرفه ای به انجام يادگيری بپردازد يا اينکه در کلاسهايی که در سازمان برگزار می گردد . بعد از دستور فراگيری دوره های کوتاه مدت برای معلمان جهت يادگيری کار با کامپيوتر , هنرستان علامه نيز دبيران خود را جهت فرارگيری به يکی از مراکز آزاد شهرستان فرستاد . هنرستان علامه طباطبايی شهرستان ايذه همانگونه که گفته شد با ديگر هنرستان های استان و يا بعذاً هنرستان های کشور دارای يک تفاوت می باشد . در اين هنرستان که دارای چهار رشته می باشد , در تمامی رشته های  آن بدليل گستردگی در جامعه امروز و نياز به فراگيری کامپيوتر د …