مشخصات و قیمت و خرید ودانلود کتاب Clean Code کد نویسی تمیز کتاب راهنمای توسعهٔ نرم‌افزار به روش اجایل به زبان اصلی انگلیسی pdf

مشخصات و قیمت و خرید ودانلود  کتاب Clean Code کد نویسی تمیز  کتاب راهنمای توسعهٔ نرم‌افزار به روش اجایل  به زبان اصلی انگلیسی pdf

مشخصات و قیمت و خرید ودانلود کتاب Clean Code کد نویسی تمیز کتاب راهنمای توسعهٔ نرم‌افزار به روش اجایل به زبان اصلی انگلیسی pdf

Clean Code: کتاب راهنمای توسعهٔ نرم‌افزار به روش اجایل
 
 

انتشارات:Prentice Hall
توسط:Robert C. Martin
ISBN:9780132350884
تاریخ انتشار:2008
تعداد صفحات:464
زبان:ENGLISH

حتی کد بد هم می‌تواند کار کند، اما اگر تمیز ننوشته شده باشد می‌تواند سازمان دهی پروژه را به زانو در آورد. هر ساله ساعت‌های بی شماری و منابع قابل توجهی به خاطر کیفیت پایین کد‌ها از بین رفته اند؛ اما نباید این گونه باشد.
متخصص مشهور نرم افزار Robert C. Martin، الگویی انقلابی در کتاب Clean…