تحقیق درباره کار و کارگر


لینک دانلود پایین صفحه قابل ویرایش و آماده پرینت تعداد صفحات:9 بخشی از صفحات: کار و کارگر در کلام رهبر معظم انقلاب اسلامی من به کارگران سفارش می کنم در هر بخشی و هر جايی مشغول هستند، اين روزها را روز کار بدانند، اين دوران را دوران کار جدی تلقی کنند و کار را هم عبادت بدانند. اين کاری که شما برای توسعه و پيشرفت کشور می کنيد يک عبادت قطعی است. به مسئولان هم سفارش می کنم که پاس طبقات کارگر و محروم و مستضعف و اين مردم مومن را بدارند. کارگران قدر خود را بشناسند و بفهمند که وجود آن ها چه قدر در سرنوشت يک ملت موثر است.      کار و اهميت آن در جوامع بشری   در فرهنگ غني اسلامي ما، سلوك الهي داراي دو بخش است بخش مادي و بخش معنوي، بخش مادي آن كار است و بخش معنوي آن نماز و از اينجا مي توان به اهميت كار در جامعه اسلامي پي برد چرا كه از كار مي توان دنيا و زندگي دنيوي را آباد كرد و با نماز به آخرت خود رسيدگي كرد كار هم كفو همه مسائل معنوي است كه براي يك انسان مسلمان سفارش شده است. كار بخشي بزرگ و شايد زيربنايي ترين قسمت زندگي انساني باشد چرا كه از كار مي توان به جوهره درو …

تحقیق 11اردیبهشت روز جهانی کار و کارگر


سازمان بین المللی کار
وضعیت کنونی طبقه کارگر و جنبش کارگری ایران
ضرورتهای اصلاح قانونکار
● مشکل سرمایهگذاری اقتصادی است نه حقوقی
تعریفی از سندیکا و روند شکل گیری و مسئولیت های سندیکایی
وضعیت کنونی طبقه کارگر و جنبش کارگری ایران
جنبش های کارگری و برده داری نوین در ایران
تعریف سازمان های بین المللی از بیکاری و اشتغال
تعداد صفحه 44 …