پاورپوینت کتیرا

پاورپوینت کتیراl   15اسلایدهمراه باتصویر     مقدمه کتیرا صمغی است که در اثر شکاف ساقه ی بعضی گون هابه دست می آید. گون گیاهی است صنعتی ایران در ردیف اولین کشور تولید کننده کتیرا درجهان قرار دارد.       تاریخچه   پزشکان یونانی از قرن 4قبل از میلادآنرا می شناختند. کتیرا از قرن 13به صورت کالای تجاری در اروپارواج داشته است. در قرن 15 و 17 مورد قبول محققان بوده است. در سال 1820در دایر المعارف فارما کوپه ی امریکا به چاپ رسیده است.     …