نمودار اکسل با شخصیت کارتونی آقای خط

نمودار اکسل با شخصیت کارتونی آقای خط

نمودار اکسل با شخصیت کارتونی آقای خط

آقای خط , يك مجموعه انيميشن موفق ايتاليايی است كه خالق آن كارتونيست سرشناس اين كشور اروپايی اوسوالدو كاواندولی است.
يكی از مشخصه‌های اصلی مجموعه آقای خط، كوتاه بودن اپيزودهای مختلف آن است. هر اپيزود اين مجموعه بين دو، سه دقيقه طول می‌كشد. طی چند سال، 90 اپيزود از اين مجموعه توليد شده است.
مجموعه آقای خط اولين بار در سال 1971 روی آنتن رفت و بلافاصله با استقبال فراوان تماشاگران ايتاليايی روبه‌رو شد. محبوبيت و موفقيت مجموعه در اين…