تحقیق در مورد شناخت بازار اوكراين و راههاي دستيابي به آن


17 صفحه word |فونت tahoma سايز 12| قابل اجرا در آفيس 2007 و نسخه هاي جديدتر|قابل ويرايش و آماده چاپ بخشي از تحقيق واحد پول بعد از خروج اوكراين از حوزه روبل در سال 1992، كوپن يا كاربووانتس (KRB) به عنوان تنها پول رسمي و قانوني كشور معرفي گرديد. ثبات كاربووانتس موجب گرديد بانك ملي اوكراين واحد پول نهايي كشور يعني ”گريونا“ و يا گرينيا (hrn) را در دوم سپتامبر 1996 معرفي نمايد.   ميزان جذب سرمايه هاي خارجي بر اساس آمارهاي دولتي، ميزان سرمايه گذاريهاي خارجي در اوكراين تا ماه مه 1999 به حدود 8/2 ميليارد دلار رسيد كه اكثرا به صورت سرمايه گذاري مشترك بوده است. كشورهاي ايالات متحده آمريكا، هلند، آلمان، انگلستان، روسيه، كره جنوبي، قبرس و سوئيس از مهمترين سرمايه گذاران در اين كشور مي باشند. بازار مطالعه و تحقيق در بازار، حضور مستمر، برنامه ريزي، فعاليتهاي سازمان يافته و پيوسته، در دسترس بودن ابزار و امكانات اطلاع رساني در سطح وسيع اعم از مجاري ديپماتيك و سياسي يا مؤسسات بازار يابي از ويژگي هاي بارز رقباي تجاري ايران در بازار اوكراين است. در حال حاضر عليرغم اينكه سهم قابل توجهي از …