پاورپوینت مخابرات سیار(GSM)


پاورپوینت  مخابرات سیار(GSM)    PowerPoint قابل ویرایش  23 صفحه   مناسب برای ارائه  سمینارهای درسی   اسلاید ۱ : اهداف تحقیق مبانی GSM وارتباطات بی سیم اهمیت GSM دستگاه های بی سیم وسیستم WAP استفاده های خانگی ازGSM امنیت درGSM وبررسی S چگونگی سفارش الکترونیکی در GSM معایب GSM وتلاش برای کاهش عیوب آن کاربردهای آینده GSM SS مدعی امنیت در WAP اسلاید ۲ : مبانی GSM وارتباطات بی سیم  : Gsm مخخف کلمه  G oba system for mobi e communication  وبرای سیستم ارتباطات سیار کاربرد دارد.برای ورود به بحثهای بیشتربرروی شبکه بی سیم وارایه این پروژه ترجیح مـی دهم مفاهیمی را درابتدا توضیح دهم شاید بتوان ازاین طریق به فهم مـشترکی در مورد این شبکه ها  با خواننده گرامی برسم اسلاید ۳ : اهمیت  (GSM) : بدون شک در۱۰ سال گذشته دو نوع فن آوری بیــش ازموارد دیگردرزندگی ما دخیل بوده اند.که عبارتند از اینترنت و دستگاههای اتصال بدون ســیم (موبایل یا همراه). با وجود افت و خی …