آموزش کامل توابع جستجو و مرجع اکسل

آموزش کامل توابع جستجو و مرجع اکسل

آموزش کامل توابع جستجو و مرجع اکسل

توابع جستجو جز توایع مهمی است که در نرم افزار اکسل مورد استفاده فراوانی دارد . عمدتا قسمت مهم تهیه گزارشات اکسل با استفاده از توابع جستجو صورت می گیرد . نکته مهم در استفاده از توابع جستجو هنر ترکیب این توابع می باشد . در این آموزش تمامی توابع این دسته در68 صفحه مصور همراه با مثال های متنوع توضیح داده شده است.
ADDRESS
AREAS
CHOOSE
COLUMN
COLUMNS
FORMULATEXT [2013]
HLOOKUP
HYPERLINK
INDIRECT
INDEX
LOOKUP
MATCH
OFFSET
ROW
ROWS
TRANSPOSE
VLOOKUP

کد : EF3
 فایل اکسل : 9 فایل
 فایلI68 : PDFصفحه…