فایل پاورپوینت پوست یا skin

اپیدرم از پنج طبقه ذیل(ازعمق به سطح)تشكیل یافته است:

1- طبقه پایه ای یا طبقه بازال: Basal Layer

از یك ردیف سلول منشوری با حدود نامشخص و هسته ای بنفش تشكیل شده اند. سلولهای اپیدرم به تدریج از غشاء پایه دور شده وبه سلولهای طبقات بالاتر تبدیل شده و نهایتا“ لایه كراتینی را می سازند و به همین دلیل به آنها كراتینوسیت Keratinocyte می گویند. در بین كراتینو سیتهای طبقه قاعده ای سلولهائی با سیتوپلاسم روشن وجود دارند كه به آنها ملانوسیت(سلولهای تولید كننده ملانین) می گویند.

2- طبقه خاردار: Spinous Layer

طبقه ای است به ضخامت چند ردیف سلول كه به علت وجود دسموزومهای فراوان بین آنها حالت خاری شكل به خود می گیرند.

فایل پاورپوینت کارگاه آموزشی کاربردهای فناوری نانو در محیط زیست و انرژی های نو مهندس فرهاد جدیدی

تعریف نانوفناوری كه توسط برنامه ملی پیشگامی نانوفناوری در آمریكا صورت گرفته یكی از بهترین تعاریف آن باشد:

توسعه تحقیقات و فناوری در سطوح اتمی، مولكولی و ماكرومولكولی با طول تقریبی از 1 تا100 نانومتر، به منظور فراهم آوردن شناخت اصولی از پدیده ها و مواد در مقیاس نانو و با هدف ایجاد و استفاد ه از ساختارها، قطعات و سیستم هایی كه به خاطر اندازه كوچك و یا متوسط خود دارای خواص و عملكردهای جدیدی هستند.

فایل پاورپوینت کارگاه آموزشی مدیریت خلاق

خلاقیت = توانایی تفكر + كشتن ویروس های ذهنی.

خلاقیت یعنی دیدن به نوعی دیگر .

خلاقیت یعنی رهایی از عادت های ذهنی.

خلاقیت یعنی فرآیند تغییر، توسعه و تكامل در سازمان بندی حیات ذهنی.

خلاقیت یعنی دیدن چیزی كه وجود ندارد.

بررسی و مقایسه میزان افسردگی در بین دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

چكیده تحقیق

فصل اول

«طرح تحقیق»

– مقدمه

– بیان مسأله

– ضرورت و اهمیت تحقیق

– اهداف تحقیق

– سؤالات و فرضیات تحقیق

– روش تحقیق

– جامعه پژوهش و حجم نمونه

– تعریف واژه‎ها و اصطلاحات

فصل دوم

«پیشینه تحقیق»

عنوان

صفحه

– مبانی نظری

– تعریف افسردگی

– علایم افسردگی

– دیدگاه‎ها و مكاتب مرتبط با افسردگی

– پژوهشهای انجام شده پیرامون موضوع تحقیق

الف: پژوهشهای انجام شده در خارج از كشور

ب: پژوهشهای انجام شده در داخل ایران

فصل سوم

«روش تحقیق»

– روش تحقیق

– روش آماری

– متغیرهای تحقیق

– جامعه تحقیق

– حجم نمونه

عنوان

صفحه

– ویژگی‎های نمونه

– ابزار سنجش

– اعتبار و روایی ابزار سنجش

– روش جمع‎آوری اطلاعات

– ابزار اندازه‎گیری

فصل چهارم

«‌تجزیه و تحلیل داده‎ها و اطلاعات»

– آزمون فرضیه

– جداول آماری

فصل پنجم

«بررسی و نتیجه‎گیری»

– نتیجه‎گیری از سؤالات و فرضیات تحقیق

– محدودیت‎های تحقیق

عنوان

صفحه

– میزان همبستگی بین یافته‎های تحقیق حاضر و تحقیقات قبلی

– پیشنهادات

– منابع

– ضمائم

چكیدة تحقیق:

پژوهش حاضر به منظور بررسی و مقایسه میزان افسردگی بین دانش‎آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه در شهرستان كوهدشت انجام گرفت. به این صورت كه تعداد 40 نفر از دانش‎آموزان (20 نفر دختر و 20 نفر پسر) با روش نمونه‎گیری خوشه‎ای به طور تصادفی انتخاب و براساس آزمون افسردگی بك مورد آزمون واقع شدند. مطابق اغلب یافته‎های پیشین بخصوص در خارج از كشور) یافته‎های پژوهش حاضر نشان می‎دهند كه در كل افسردگی دانش‎آموزان دختر مقطع متوسطه به طور معناداری بالاتر از میزان افسردگی دانش‎آموزان پسر در این مقطع می‎باشند.

همچنین برحسب نتایج تحلیل آماری ‎t استودنت برای گروه‎های مستقل با درجة آزادی 38=‎d.f و در سطح آلفای ‎(5/0 = ) جهت بررسی فرضیه یك سویه كه «میزان افسردگی دانش‎آموزان دختر مقطع متوسطه به طور معناداری بالاتر از میزان افسردگی دانش‎آموزان پسر مقطع متوسطه می‎باشد» نتایج بیانگر تفاوت معنی‎دار بین میزان افسردگی دو گروه می‎باشد.

فصــل اول

«طرح تحقیق»

مقدمه:

افسردگی متداولترین بیماری بین اختلالات روانپزشكی به شمار می‎رود، به طوری كه درصد بالایی از كلیه بیماران بستری در بیمارستان‎ها را این نوع بیماری تشكیل می‎دهند،‌ هر روز،‌در مراكز درمانی دنیا، میلون‎ها نفر بوسیله متخصصان امر به عنوان مراجع افسرده تشخیص داده می‎شوند. همه افراد در مرحله‎ای از زندگی دچار افسردگی می‎شوند و به عبارتی25% افراد و یا شاید تعداد بیشتری از مردم عادی، حداقل یك بال در زندگی دچار افسردگی شده‎اند درصد زیادی از افراد هر جامعه، در شرایط زمانی خاص، به علت انواع استرس‎ها، روابط میان فردی ناسالم و آسیب‎پذیر، انواع فقدان‎ها، مشكلات و درگیری‎های خانوادگی یا زناشویی تنهایی، درگیری اجتماعی یا شغلی، طلاق و جدایی، قرار گرفتن در تضادهای درونی و همین‎طور اجتماعی، نداشتن حمایت‎های اجتماعی، رشد ناسالم دوران كودكی، بهداشت روانی نازل در جامعه، بغرنجی شرایط زندگی، صنعتی شدن و بسیاری عوامل دیگر ممكن است دچار افسردگی شوند (ترجمه شمس، 1379).

افسردگی در همه افراد جامعه،‌ثروتمند و فقیر،‌ نوجوان، جوان و پیر، زن و مرد، متأهل و مجرد دیده شده است. اما بعضی از افراد بیشتر از دیگران مستعد ابتلا به افسردگی هستند. شیوع افسردگی در زنان دو برابر مردان گزارش شده است. همچنین بیماری از متخصصان بالینی معتقدند كه افسردگی در افراد میانسال، نوجوان، كودكان و حتی خردسالان به طور یكسان شایع است هرچند نشانه‎های مرضی در گروه‎های مختلف سنی متفاوت است

با توجه به اینكه دانش‎آموزان مقطع متوسطه از طرفی (رواج سن نوجوانی و بحران‎های این دوره و از طرفی دیگر در آستانه اتمام مقطع متوسطه و ورود به یك دورة آموزشی نوین بنام پیش‎دانشگاهی قرار دارند كه این شرایط آنان را از بحرانهای روانی مصون نمی‎دارد. بنابراین پژوهش حاضر سعی دارد كه از وضعیت افسردگی دانش‎آموزان مقطع متوسطه آگاهی یابد.

بیان مسأله:

مسائل و مشكلات عاطفی، امروزه در جهان شیوع و گسترش زیادی پیدا كرده است و بسیاری از افراد از مشكلات و بیماری‎هاو اختلالات عاطفی رنج می‎برند. این مسائل و مشكلات نه تنها افراد را زیر پوشش قرار می‎دهند بلكه به تبع فرد، جامعه را هم در برگرفته و دچار اختلالات و معضلات بسیاری می‎نمایند و عواقب و تبعات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و آموزشی زیادی را به دنبال خود می‎كشند بررسی مشكلات عاطفی به اشكال مختلف در مدارس، دانشگاه‎ها و مراكز علمی از دیرباز مورد توجه بوده است. یكی از روشهای بررسی مشكلات روانی بررسی میزان افسردگی در افراد می‎باشد، مسئله تحقیق حاضر به بررسی میزان افسردگی در دانش‎آموزان و نیز مقایسه آن در دو جنس با یكدیگر در سطح شهرستان كوهدشت می‎پردازد.

روش تحقیق و پیشینه بررسی و مقایسه میزان اضطراب كلی دانش آموزان دختر و پسر محروم از پدر

روش تحقیق و پیشینه بررسی و مقایسه میزان اضطراب كلی دانش آموزان دختر و پسر محروم از پدر

چكیده:

موضوع پژوهش حاضر،و بررسی و مقایسه میزان اضطراب كلی دانش آموزان دختر و پسر محروم از پدر كه مادرشان ازدواج مجدد كرده اند و آنهایی كه مادرشان بعد از فوت پدر ازدواج مجدد نكرده اند وهمچنین دانش آموزان دخترو پسر دارای هر دو والد اصلی، می باشد كه این افراد در پایه سوم راهنماییو در محدوده سن16-14سال قرار گرفته اند و نمونه گیری بصورت تصادفی از كلیه مدارس راهنمایی دخترانه و پسرانه شهر تهران در سال تحصیلی84-83 انجام گرفته است 0

بررسی و مقایسه به وسیله اجرای آزمون اضطراب آر0بی0كتل صورت گر فته است وهمچنین پرسشنامه ای به منظورتفكیك دانش آموزان محروم از پدركه مادرشان ازدواج مجدد كرده اندودانش آموزان محروم از پدركه مادرشان ازدواج مجدد نكرده اند همچنین بررسی نظارت آنها دراین امر تهی هشده واز دانش آموزان خواسته شد كه پس از اتمام پاسخگویی به آزمون به سوالات این پرسشنامه جواب دهند.

سرانجام اینكه فرض كلی پژوهش مبنی بر معناداربودن تفاوت میزان اضطراب دانش آموزان محروم از پدركه مادرشان ازدواج مجدد كرده اند وآنهایی كه مادرشان ازدواج مجدد نكرده اند تایید نشد0 البته بین میانگین این دو گروه تفاوت وجودداشت بطوریكه میانگین اضطراب گروه اول كمتر ازمیانگین اضطراب گروه دوم بود0 ولی دوفرض دیگر پژوهش مبنی برتفاوت میزان اضطراب دوگروه ذكرشده دربالا بادانش آموزان دارای هردو والدتایید شد0 همچنین مطابق بانتایج پاسخهای دانش آموزان به پرسشنامه دوم اینطور گزارش می شودكهاكثرا” باامرازدواج مجدد مادرمخالف بوده وآنهایی كه مادرانشان ازدواج مجدد كرده اند دلیل این امررابیشتراصرار اطرافیان می دانند.

فصل اول

بیان مسئله

مقدمه

ازدواج مسئله مهمی است كه بسیار سفارش شده است زن ومرد افریده شده اند تا دركنار یكدیگر قرار گرفته وآرامش یابند . زن ومردی كه هر كدام تنها زندگی می كنند می توانند باازدواج به افق تازه ای از زندگی دست یافته و بامشاركت یكدیگر بسیاری از مشكلاتشان را كه شاید به تنهایی از عهده حل انها بر نمی امد ند را حل كنند وهمچنین از نظر سلامت روانی نیز تامین می شوند.هر چند ممكن است بعضی از ازدواج ها سرانجام خوشایندی نداشته باشد.

و كانون به علت های مختلف از هم بهپاشد ولی در مجموع می توان گفت كه در روزگار پر كشمكش امروز ، شاید تنها جای امنی كه می توان یافت محیط خانه و زندگی در كنار افراد خانواده است .

در خانواده علاوه بر حضور زن ومرد كه بعد ها نقش مادر وپدر را بر عهده می گیرند ، فرزندانی نیز وجود دارند كه تر بیت وپرورش آنها بسیار حائز توجه واهمیت است وپدر ومادردر قبال این امر نقش اساسی برعهده دارند كه باید بامشاركت یكدیگر این نقش راایفا كنند . حال اگر هر یك از آنها در انجام وظیفه خود كوتاهی كنند یا اینكه در محیط خانواده حضورنداشته باشد عوارض ناگواری در پی خواهد داشت كه دامنگیر همه اعضای خانواده مخصوصاً فرزندان خواهد شد، چرا كه فرزنان والدین خود را تنها تكیه گاه خویش دانسته ودرغیاب آنها ممكن است دچارآسیب های جبران ناپذیری شوند.

عدم حضور والدین می تواند علل های مختلفی همچون طلاق مرگ آنها سفرهایطولانی و… داشته باشد كه واكنش فرزندان در قبال هر كدام متفاوت است . آنها ممكن است از والد تنها انتظار زیادی داشته ودائم نگران باشند كه آینده آنها چه خواهدشد . وظیفه والد تنها نیز بسیارمشكل می شود چرا كه باید در یك لحظه هم نقش پدر را بازی كندوهم مادرراوتمام مسئلولیت های زندگی را به تنهایی به دوش بكشد.ااو باید تصمیم بگیرد كه چگونه ازعهده وظایف خود برآید وكوچكترین تصمیم او در مورد اداره ی زندگی می تواند تاثیرات عمیقی بركل ساختار خانواده مخصوصافرزندا وسلامت روانی آنها داشته باشد. والدتنها ممكن است تصمیم به ازدواج مجدد بگیردتابتواند بامشاركت همسر جدید خود مشكلات رابهتر حل كند . فرزندان در قبال این امر واكنش های متفاوتی خواهند داشت كه البته بر اساس سن وجنس آنها متفاوت می باشد .

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چكیده……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

تقدیر………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

فصل اول

بیان مسئله

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………………………………………

اهمیت و ضرورت پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………….

اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………….

اهداف كلی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

اهداف جزئی……………………………………………………………………………………………………………………………………………

سؤالات پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………….

متغیر ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

فرضیه ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

فرضیه های اصلی ………………………………………………………………………………………………………………………………….

فرضیه های فرعی …………………………………………………………………………………………………………………………………

تعاریف واژه ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………

تعاریف مفهومی ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

تعریف عملیاتی ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

فصل دوم

پیشینه پژوهش

نقش خانواده………………………………………………………………………………………………………………………………………..

نقش پدر………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

عوارض فقدان پدر…………………………………………………………………………………………………………………………………..

زنان سرپرست خانواده ………………………………………………………………………………………………………………………….

ازدواج مجدد مادرو حضور ناپذیری……………………………………………………………………………………………………….

مواضع لازم جهت كاهش اثرات منفی ازدواج مجدد…………………………………………………………………………..

اضطراب…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

علائم هیجا نی ……………………………………………………………………………………………………………………………………

علائم جسمانی ……………………………………………………………………………………………………………………………………

علا ئم روانی……………………………………………………………………………………………………………………………………………

علائم اداركی…………………………………………………………………………………………………………………………………………

علائم اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………………………………..

مروری بر سابقه پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………

فصل سوم

طرح پژوهش

روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

جامعه آ ماری………………………………………………………………………………………………………………………………………….

نمونه و روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………………………………………….

شیوه جمع آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………………….

اعتبار وروایی پرسشنامه اضطراب كتل…………………………………………………………………………………………………

روش اجرای آزمون……………………………………………………………………………………………………………………………….

روش آماری……………………………………………………………………………………………………………………………………………

فصل چهارم

بحث و نتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………….

محدودیت های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………….

پیشنها دها………………………………………………………………………………………………………………………………………………

فهرست منا بع………………………………………………………………………………………………………………………………………..

پیوست ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………..