پاورپوینت دیدگاه اهل سنت درباره عاشورا و امام حسین


اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت دیدگاه اهل سنت درباره عاشورا و امام حسین مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 35 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستدیدگاه اهل سنت درباره عاشورا و امام حسینحسين (ع ) بابى از بهشت شخصيت و فضايل امام حسين (ع ) ـ مولد و ميلاد نامگذارى توسط پيامبر (ص علاقه جبرئيل به حسين مهرورزى پيامبر به حسين گريه امام حسين (ع ) حسين و آيه تطهيرحسين و آيه مباهله وارث علم پيامبرآغاز نهضت عاشورا ـ مرگ معاويه انگيزه قيام كمتر از جان نمى توان با حسين (ع ) همراهى كردحركت به سوى كربلاآخرين نشست سخنرانى امام در صبح عاشورا توبه جناب حرنوبت آل رسول پيمان فداكارى عاشورا و امر به معروف تصویر محیط برنامه …

پاورپوینت دوران فرمانروایی اسماعیلیان


اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت دوران فرمانروایی اسماعیلیان مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 48 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستدوران فرمانروایی اسماعیلیاندولت اسماعیلیان جایگاه مذهبی حاکمان اسماعیلی ادبیاتمذهب باطنی علت نامیده شدن آنها به باطنی سه مورد ذکر شدهفدائیانافسانه‌ها نادرسدر مورد حسن صباح دژ الموتتخریب قلعه دژ لمسرتصویر محیط برنامه …

پاورپوینت دیدگاه ها و نظریات بازرگانی بین المللی


اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت دیدگاه ها و نظریات بازرگانی بین المللی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 277 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستدیدگاه ها و نظریات بازرگانی بین المللیفصل اول : ديدگاه‌ها و نظريات بازرگاني بين‌الملليفصل دوم : جنبه هاي سياسي و نقش دولت ها در تجارت بين المللفصل سوم : پيدايش تشكل هاي اقتصادي در جهانفصل چهارم : استراتژي هاي بازرگاني در عرصه جهانيفصل پنجم : مديريت توليد و عمليات در قلمرو جهانيفصل ششم : نظام پولي و مالي بين المللفصل هفتم : بازار ارز و عمليات ارزيفصل هشتم : تراز پرداخت هاي خارجي فصل نهم : ورود موسسات بازرگاني به بازارهاي بين المللتصویر محیط برنامه …

پاورپوینت دسته بندی مدیریت دانش


اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت دسته بندی مدیریت دانش مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 44 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستدسته بندی مدیریت دانشکلیات دسته‌بندي مدل‌ها مدل‌هاي شبكه ایمدل‌هاي شناختيارتباط نوع مدیریت دانش و نوع دانش روش منفعل روش سيستم محور روش انسان محور نگاهی دیگر به روشها ی مدیریت دانشمروري كلي بر مدل‌هاي اصلي مدل بکو ویتزو ویلیامز مدل پایه‌های‌ساختمان مديريت دانش تعيين هدفهاي دانشتسهيم دانشاستفاده از دانشابزار استفاده از فرآيند دانش حوزه‌هاي كار و سطوح مختلف مديريت دانش تصویر محیط برنامه …

پاورپوینت دیپلماسی آمریکا در قرن 21


اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت دیپلماسی آمریکا در قرن 21 مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 58 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستدیپلماسی آمریکا در قرن 21آشنایی با شخصیت هنری کیسینجر و کتاب منبع فصل نخست: آمریکا در اوج؛ امپراتور یا رهبر فصل دوم: آمریکا و اروپا؛ جهان دموکراسی های درجه یک فصل سوم: نیمکرۀ غربی؛ جهان دموکراسی های درجه دو فصل چهارم: آسیا؛ جهان تعادل قوا فصل پنجم: خاورمیانه و آفریقا؛ جهان های در حال انتقال فصل ششم: جهانی شدن فصل هفتم: صلح و عدالت فصل نخست: آمریکا در اوج؛ امپراتور یا رهبر فصل پنجم: خاورمیانه و آفریقا؛ جهان های در حال انتقال تصویر محیط برنامه …