پاورپوینت مشکلات حضرت علی در حکومت


اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مشکلات حضرت علی در حکومت مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 18 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستمشکلات حضرت علی در حکومتعدالت در قرآن عدالت در نهج البلاغهچند نکته در باب عدالتانحرافها و بدعت ها در دین رفاه گرایی و تضیف ارزش های دینیناخوشنودی از حکومت عدالت محور حضرت علی (ع) جنگ نهروان جنگ صفینظهور خوارج منابع و ماخذ تصویر محیط برنامه …

پاورپوینت مديريت تعارض و تصميم گيری خلاق


اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت  مديريت تعارض و تصميم گيری خلاق  مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 54 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستمديريت تعارض و تصميم گيری خلاق تعارض ازديد صاحبنظران علم مديريتتعارض در سازمان نظريه سنتيتعارض مخربنظريه رفتارينظريه تعامل گراانواع تعارضمراحل فرآيند تعارض مديريت تعارض انتخاب راهبرد و سبك مديريت تعارضتفاوت سبك‌ها با استفاده از تمثيل حيواناتمديريت در زمان مواجه با تعارض تصميم گيري خلاقانه ده گام در حل خلاق مسايلتصميم گيري خلاقپرسش هايي درباب تفكرخلاق(نوع ديكر ديدن)شكوفايي تفكرخلاقخصوصيات خلاقيت اركان خلاقيت فرآيند صحيح تصميم‌گيري كارآفرينان طبيعتاً بزرگ مي‌انديشندتصميم‌گيران شهوديدر مورد تصميم خود كاملاً مطمئن باشيدكارآفرينان چگونه مي‌توانند با عدم قطعيت‌ها كنار بيايند و در آن شرايط تصميم بگيرندكيفيت تصميم و كيفيت پيشامدهاتصویر محیط برنامه …

پاورپوینت مديريت تيم های مجازی


اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مديريت تيم های مجازی  مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 12 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستمديريت تيم های مجازیاصول طراحی تیم های مجازی موفقانتخاب و بکارگماری رهبرانی برای موفقیتدرگیر نمودن تمامی اعضاء در چشم انداز، اهداف و سرنوشت مشترک ایجاد زمینه جهت انگیزش و قابلیت فهم و درک تصویر محیط برنامه …

پاورپوینت ديريت کسب و کار روستايي


اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت ديريت کسب و کار روستايي مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 112 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستمديريت کسب و کار روستاييمباحث قابل بحث در دورهمعرفی طرح کسب و کار و مفاهيم مربوط به آنتدوين طرح کسب و کارروستايی شناخت کسب و کار و طرح کسب و کار تجاری محصولات و خدمات ارائه شده تحليل بازار رويکرد فروش فرآيند توليد مديريت و کارکنانطراحی يک کسب و کار روستايی پايدارتحلیل بخش بازاريابیتقسيم بازار براساس عوامل جغرافياييارزيابی صنعت (نيروهای موثر پورتر)صنعت شما چگونه تغيير می کند؟تصویر محیط برنامه …

پاورپوینت مسیریابی وسایل نقليه


اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مسیریابی وسایل نقليه مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 20 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستمسیریابی وسایل نقليهمعرفي VRPشرح مسالهمدلسازی ریاضیکد لینگونتایجبیشترتصویر محیط برنامه …