نور و حرکت

با توجه به اين كه نور يك عامل ضروري (به استناد شواهد تجربي ) براي پيدايش موجودات زنده است، لذا با يك ديد روانشناسانه مي توان آن را قوه حركت، در ارگانيسم زنده دانست . پس مي توان گفت «نور» پيام ارگانيكي حركت است . اين نقش، ذاتي است . نور مؤيد و مشوق حركت است و فقدان آن يعني تاريكي، نشان از دعوتي است به سكون . به اين ترتيب نور زيباست، وقتي كه اشتياق براي حركت باشد و همين طور ناخوشايند است وقتي ميل به سكون باشد، و تاريكي زيباست وقتي نياز به آرامش باشد و به همان اندازه نازيباست كه ميل به فعاليت و حركت باشد . …

ریاضی در معماری

فایل به صورت پاورپونت در 111 صفحه   « رودن » مجسمه ساز مشهور فرانسوی می گوید :   «من یک رویا پرداز نیستم بلکه یک ریاضی دان ام ؛ مجسمه های من تنها به خاطر این خوب اند که ساخته و پرداخته ی اندیشه ی ریاضی اند . » …

تجزیه و تحلیل سیستم های توزیع مدرن با نرم افزار PSCAD


         دانلود کتاب تجزیه و تحلیل سیستم های توزیع مدرن با نرم افزار PSCAD تعداد صفحات : 125 فرمت : PDF زبان : انگلیسی …

پاورپوینت انرژی خورشیدی و امواج اقیانوسی ،pptx،در 268 اسلاید


این پاورپوینت در مورد انرژی خورشیدی و امواج اقیانوسی در 268 اسلاید کامل با افکت مناسب و شامل: انرژی خورشیدی و امواج اقیانوسی ،انرژی خورشیدی ،کاربردهای انرژی خورشید،انرژی فتوولتائیک، انرژی حرارتی خورشید،نیروگاه‌های حرارتی خورشید،انرژی هیدروالکتریک،نيروگاه برق  و انرژی هیدروالکتریک، انرژی امواج دریا و انرژي  هيـدروالكتـريك،انرژی امواج،انرژی برق آبی،امواج اقیانوسی،توربین آبی،انرژي هيـدروالكتـريك ،توربين جذر و مدي،نيروگاههاي آبي و…ومنابع می باشد •شناخت انرژي خورشيدي و استفاده از آن براي منظورهاي مختلف به زمان ماقبل تاريخ باز مي‌گردد. شايد به دوران سفالگري در آن هنگام روحانيون معابد به کمک جامهاي بزرگ طلائي صيقل داده شده و اشعه خورشيد آتشدانهاي محرابها را روشن مي‌کردند. يکي از فراعنه مصر معبدي ساخته بود که با طلوع خورشيد درب آن باز و با غروب خورشيد درب بسته مي‌شد. •ولي مهم‌ترين روايتي که درباره استفاده از خورشيد بيان شده داستان ارشميدس دانشمند و مخترع بزرگ يونان قديم مي‌باشد که ناوگان روم را با استفاده از انرژي حرارتي خورشيد به آتش کشيد. …

شناخت عوامل مؤثر در آفرينش محيطهاى شفابخش

فایل به صورت pdf تعداد صفحات 24 محيط هاى شفابخش اصطلاحاً به محيط هايى (كالبدى و غيركالبدى) اطلاق مى شود كه به روند بهبود و درمان بيمار كمكمى كنند. به ديگر سخن شفا و التيام در نقطة مقابل درمان است،زيرا شفا يك مفهوم معنوى و روانى است. از آنجا كه ادراك نيز با روان در ارتباط است، از همين روى رابطه اى ميان محيطفيزيكى و روند التيام هست و تمايل به طراحى چنين محيط هايىرو به افزايش است. 24 از بعد روان شناسى، محيط هاى حمايتى بيمار و خانوادة وى را قادر مى كند كه به مقابله با بيمارى بپردازدو فراتر از بيمارى عمل كنند. برخى پيشينة اين فضاها را دردهة 1980 و طراحى آن را بر مبناى مهمان نوازى و بهداشت ودرمان  متصور مى شوند. در اين دوره برخى از هتل ها با طراحىفضايى زيبا و جذاب و فراهم آوردن آسايش به بهبود جسمى،عاطفى، و روحى كمك مى كردند  ، اما گروهى نيز ريشه هاىآن را در معابد يونان جستجو مى كنند، معابدى كه بر مبناىبهره گيرى ازطبيعت، موسيقى و هنر براى بازگرداندن هماهنگى. و ترويج شفا طراحى شده بود …