طرح درس سالانه آمار و احتمال پایه یازدهم رشته ریاضی و فیزیک


  فرمت فایل : ورد تعداد صفحات :2 قسمتی از متن : طرح درس سالانه آمار و احتمال                پایه یازدهم                        رشته ریاضی و فیزیک   ماه   هفته صفحات تدریس یا حل تمرین   عنوان فعالیت( موضوع تدریس یا فعالیت ) از صفحه تا صفحه مهر اول 2 7 گزاره ، ارزش گزاره، گزاره نما, دامنه متغییر گزار نما , ترکیب گزاره، نقیض گزاره ، ترکیب فصلی دوم 8 13 ترکیب عطفی, ترکیب شرطی دو گزاره ، ترکیب و شرطی دو گزاره، سورها سوم 14 19 تکمیل , نقیض گزاره های سوری، حل تمرین چهارم 20 25 مجموعه، زیر مجموعه، افراز یک مجموعه، روش عضوگیری،مجموعه های مساوی، حل تمرین …

طرح درس سالانه درس تفکر و سواد رسانه ای پایه یازدهم


  فرمت فایل : ورد تعداد صفحات :3 قسمتی از متن :   طرح درس سالانه درس تفکر و سواد رسانه ای پایه یازدهم     نیم سال اول ماه هفته فعالیت مهر اول معارفه، مقدمه، آشنایی با درس تفکر و سواد رسانه ای و اهمیت آموختن آن، ایجاد انگیزه برای ورود به درس، گروه بندی دانش آموزان، ارائه مقدمه دوم شروع فصل1 : ما و رسانه ها ، ارائه درس 1 رسانه در گذر زمان ؛ گفت و گوی کلاسی ، پاسخ به تمرین های کتاب،نمایش فیلم های کتاب، دادن تکلیف بر اساس درس، هدف این درس ایجاد انگیزه در دانش آموزان برای همراهی با درس تفکر و سواد رسانه ای است در این درس ما دانش آموز را در یک بازه زمانی به گذشته و آینده می بریم سوم شروع فصل1 : ما و رسانه ها ، ارائه درس 1 رسانه در گذر زمان ؛ گفت و گوی کلاسی ، پاسخ به تمرین های کتاب،نمایش فیلم های کتاب، دادن تکلیف بر اساس درس، هدف این درس ایجاد انگیزه در دانش آموزان برای همراهی با درس تفکر و سواد رسانه ای است در این درس ما دانش آموز را در یک بازه زمانی به گذشته و آینده می بریم چهارم ارزیابی درس گذشته، ارائه درس 3:پنجگانه سواد رسانه ای ،افزایش مهارت دانش آمو …

طرح درس سالانه دین وزندگی پایه یازدهم متوسطه2 بر اساس برنامه درسی ملی


  فرمت فایل : ورد تعداد صفحات :2 قسمتی از متن : طرح درس سالانه دین وزندگی پایه یازدهم متوسطه2 نام ونام خانوادگی:                                         دبیرستان      سال تحصیلی  98 – 97 ماه هفته جلسه درس صفحات   تدریس عنوان   فعالیت از   صفحه تا   صفحه مهر اول جلسه ا درس   اول ص1 ص10 قرائت   آیات  و ارائه درس اول دوم جلسه 2 ادامه   درس اول 11 ص16 پرسش   جلسه قبل وارائه درس جدید سوم جلسه3 پرسش درس   قبل وشروع درس دوم ص17 ص23 آزمون   درس قبل وقرائت آیات وتدریس درس جدید چهارم جلسه4 ارزشیابی   وادامه درس دوم ص24 ص27 پرسش   شفاهی وادامه درس وپاسخ به سوالات اندیشه وتحقیق به کمک دانش آموزان …

پاورپوینت خواص اتم ها و پیوند یونی

خواص اتم ها و پیوند یونی فرمت فایل: پاورپوینت تعداد اسلاید:42             بخشی از متن   پیوند شیمیایی پیوند شیمیایی یعنی نزدیک شدن  دو اتم به یکدیگر و همپوشانی ابرالکترونی لایه ظرفیت آنها و ایجاد ترکیبات شیمیایی   انواع پیوندها : : برهم کنشهای دو الکترونی                                نیروهای بین مولکولی یونی                                                     لاندن کووالانسی                        …

طرح درس سالانه فلسفه یازدهم انسانی بر اساس برنامه درسی ملی


  فرمت فایل : ورد تعداد صفحات :2 قسمتی از متن : ماه هفته عنوان درس صفحات سر فصل دروس مهر اول فلسفه چیست (1) 5-2 توضیحات کلی در مورد کتاب فلسفه جهت آشنایی دانش آموزان با این درس-کلمه فلسفه- اصطلاح فلسفه بین مردم- چرا فلسفه بیاموزیم؟ دوم فلسفه چیست(1) 11-6 قوانین علمی – مبانی فلسفی علوم طبیعی – حل تمرین سوم فلسفه چیست(2) 16-16 فلسفه و علوم انسانی – فلسفه و روان شناسی ( رفتارگرا , گشتالت ) چهارم فلسفه چیست(2) 18-17 فلسفه و جامعه شناسی- فلسفه و سیاست – ارزشیابی ماهانه …