پاورپوینت مراقبت و نگهداری از کودکان


مشخصات فایل: عنوان: پاورپوینت مراقبت و نگهداری از کودکان قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید: 31     فهرست مطالب: تعريف مراقبت كودك سالم اجزاي مراقبت فركانس پايش رشد در مراقبت هاي جاريبيماري هاي مسبب مرگ قابل پيشگيري با مراقبت بيـماري هاي شـايع سـرپايي ارزيابي وضعيت عمومي(كودك 2ماهه تا 8سال) ارزيابي از نظر وضعيت وزن مشاوره با مادردر موردمشكلات تغذيه اي ارزيابي از نظر وضعيت تكامل قانون حمايت ازمادران شاغل دردوران شيردهي     قسمتی از پاورپوینت: تعريف  برنامه مراقبت كودكـان سـالم به دنبال يافتن راهي براي جدا كردن كودكـــــان سالم از كودكان بظاهر سالم يا  مستعد به بيمــــاري  است كه هنوز نشـــانگان(Symptoms )  بيماري در آنها مستقر نشده است.   هدف اين برنامه طراحي نظام غربالگري استاندارد مراقبت كودكان صفر تا هشت ساله و اجراي آن مي باشد.و . . . …

پاورپوینت مراقبت و نگهداری از کودکان


مشخصات فایل: عنوان: پاورپوینت مراقبت و نگهداری از کودکان قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید: 31     فهرست مطالب: تعريف مراقبت كودك سالم اجزاي مراقبت فركانس پايش رشد در مراقبت هاي جاريبيماري هاي مسبب مرگ قابل پيشگيري با مراقبت بيـماري هاي شـايع سـرپايي ارزيابي وضعيت عمومي(كودك 2ماهه تا 8سال) ارزيابي از نظر وضعيت وزن مشاوره با مادردر موردمشكلات تغذيه اي ارزيابي از نظر وضعيت تكامل قانون حمايت ازمادران شاغل دردوران شيردهي     قسمتی از پاورپوینت: تعريف  برنامه مراقبت كودكـان سـالم به دنبال يافتن راهي براي جدا كردن كودكـــــان سالم از كودكان بظاهر سالم يا  مستعد به بيمــــاري  است كه هنوز نشـــانگان(Symptoms )  بيماري در آنها مستقر نشده است.   هدف اين برنامه طراحي نظام غربالگري استاندارد مراقبت كودكان صفر تا هشت ساله و اجراي آن مي باشد.و . . . …

پاورپوینت کنترل خونریزی (طبق آخرین رفرنس انجمن جراحان آمریکا)

پاورپوینت کنترل خونریزی (طبق آخرین رفرنس انجمن جراحان آمریکا)   14اسلایدهمراه باتصویر کنترل خونریزی تماس با اورژانس یا خودتان تماس بگیرید یا از شخص دیگری خواهش کنید که تماس بگیرد. اطمینان از ایمنی صحنه حادثه قبل از اینکه شروع به هر گونه اقدامات درمانی کنید ، از ایمن بودن صحنه حادثه اطمینان خاطر حاصل کنید. فراموش نکنید چنانچه شما آسیب ببینید ، قادر نخواهید بود اقدامات خود را به مصدوم اعمال کنید. ارائه مراقبتهای لازم به مصدومین باید در ایمنی کامل و کمک خواستن در صورت نیاز باید صورت پذیرد.       اگر در هر زمان و موقعیتی ایمنی شما در صحنه حادثه در خطر باشد بدون اتلاف وقت ، تلاش شما برای پناه بردن به یک مکان امن و تلاش برای امنیت مصدوم ( در صورت لزوم . چنانچه قادر باشید این کار را انجام دهید) اقدامات پیشگیری کننده را جهت جلوگیری از هر گونه عفونت منتقله از راه خون و سایر مایعات و ترشحات بدن مصدوم انجام دهید. نگاه کنید در جهت مشاهده خونریزی های تهدید کننده حیات با نگاه کردن ، محل خونریزی و اسیب را مشخص میسازید.     کنار زدن …

پاورپوینت مقایسه ارزش تشخیصي سطح اینترلوکین 6با CRP و I/T ratio در تشخیص زود هنگام سپسیس نوزادی


مشخصات فایل: عنوان: پاورپوینت مقایسه ارزش تشخیصي سطح اینترلوکین 6با CRP و I/T ratio در تشخیص زود هنگام سپسیس نوزادی قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید:30     فهرست مطالب: مقدمه و معرفي طرح بررسی متون روش نمونه گيري وتعيين حجم نمونه روش جمع آوري داده ها بصورت دقيق روش تجزيه و تحليل داده ها ملاحظات اخلاقي     قسمتی از پاورپوینت: مقدمه و معرفي طرح : sepsis از مشكلات مهم و شايع نوزادان همراه با مرگ و مير بالا خصوصاً در نوزادان نارس با وزن پايين : لذا شناخت اين بيماري و عوامل ايجاد كننده و به ويژه تشخيص عوامل مساعد كننده دارای اهميت بسیار سپسیس نوزادي يك سندرم باليني كه بصورت باكتريمي  همراه با علائم سيستميك در ماه اول عمر مشاهده شامل انواع: زودرس (از تولد تا روز هشتم) و ديررس (از روز هشتم تا روزبيست و هشتم) و بيمارستاني (از روز هشتم تا زمان ترخيص)با علائم باليني خاص و بعضاً مشترك علائم باليني سپسيس نوزادي غيراختصاصي  و امكان  اشتباه شدن با يكسري ازاختلالات غيرعفوني مثل سندرم آسپيراسيون و سندرم ديسترس تنفسيتشخيص سريع و زودهنگام اين بيماري كمك کننده …

پاورپوینت مقایسه ارزش تشخیصي سطح اینترلوکین 6با CRP و I/T ratio در تشخیص زود هنگام سپسیس نوزادی


مشخصات فایل: عنوان: پاورپوینت مقایسه ارزش تشخیصي سطح اینترلوکین 6با CRP و I/T ratio در تشخیص زود هنگام سپسیس نوزادی قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید:30     فهرست مطالب: مقدمه و معرفي طرح بررسی متون روش نمونه گيري وتعيين حجم نمونه روش جمع آوري داده ها بصورت دقيق روش تجزيه و تحليل داده ها ملاحظات اخلاقي     قسمتی از پاورپوینت: مقدمه و معرفي طرح : sepsis از مشكلات مهم و شايع نوزادان همراه با مرگ و مير بالا خصوصاً در نوزادان نارس با وزن پايين : لذا شناخت اين بيماري و عوامل ايجاد كننده و به ويژه تشخيص عوامل مساعد كننده دارای اهميت بسیار سپسیس نوزادي يك سندرم باليني كه بصورت باكتريمي  همراه با علائم سيستميك در ماه اول عمر مشاهده شامل انواع: زودرس (از تولد تا روز هشتم) و ديررس (از روز هشتم تا روزبيست و هشتم) و بيمارستاني (از روز هشتم تا زمان ترخيص)با علائم باليني خاص و بعضاً مشترك علائم باليني سپسيس نوزادي غيراختصاصي  و امكان  اشتباه شدن با يكسري ازاختلالات غيرعفوني مثل سندرم آسپيراسيون و سندرم ديسترس تنفسيتشخيص سريع و زودهنگام اين بيماري كمك کننده …