کتاب مسائل جنسی و زناشویی

کتاب مسائل جنسی و زناشویی

ارگاسم مردانه چيست؟ از نظ͜ر پزش͜کى، ارگاس͜م در م͜ردان ش͜امل انقب͜اض و جهش͜ى اس͜ت ک͜ه اغل͜ب آقاي͜ان در آل͜ت، پروس͜تات، و ناحي͜ه لگ͜ن احس͜اس ميکنن͜د. اي͜ن تحريک͜ات ب͜ا اف͜زايش ن͜رخ ض͜ربان قل͜ب، ت͜نفس سريع، تنش عضلانى، انقباض ماهيچههاى باسن، باسطه(چلانه) و PC ،و اف͜زايش فش͜ار خ͜ون که باعث آزاد شدن ناگهانى تنشها ميگردد، همراه است. بسيار خوب، يک کم تخصصى شد، ميدانم. قطعا اتفاقهاى ديگ͜رى ني͜ز ب͜راى ب͜دن م͜ىافت͜د. ام͜ا صبر کنيد. آيا ميدانيد که…

دانلود کتاب صوتی رزم آور نور اثر پائولو کوئلیو

دانلود کتاب صوتی رزم آور نور اثر پائولو کوئلیو

دانلود کتاب صوتی رزم آور نور اثر پائولو کوئلیو

رزم آور نور اثر پائولوکوئلیو
 
 
فرمت فایل ها: mp3
تعداد فایل ها: 5
حجم کل فایل ها: 169 مگابایت
مدت زمان پخش: 2 ساعت و 22 دقیقه
نویسنده: پائولوکوئلیو
مترجم: آرش حجازی
زبان ترجمه: فارسی
گوینده: سام سارا
 
 
درباره کتاب:
رزم‌آور نور تلاش دارد خصوصياتی را که به نظرش انسان بايد داشته باشد در قالب اين شخصيت فرضی بريزد؛ کاری که شايد بتوان گفت در مقياسی متفاوت و در حيطه‌ای متفاوت، نيچه در کتاب چنين گفت زرتشت انجام داد و خصوصيات ابر…

The Rosie Project – Graeme Simsion.pdf دانلود کتاب

The Rosie Project - Graeme Simsion.pdf دانلود کتاب

The Rosie Project – Graeme Simsion.pdf دانلود کتاب

دانلودکتاب The Rosie Project – Graeme Simsion.pdf 
 
The Rosie Project – Graeme Simsion.pdf…

دانلود کتاب صوتی سطل شما چقدر پر است؟ (رهنمودهای مثبت برای کار و زندگی)

دانلود کتاب صوتی سطل شما چقدر پر است؟ (رهنمودهای مثبت برای کار و زندگی)

دانلود کتاب صوتی سطل شما چقدر پر است؟ (رهنمودهای مثبت برای کار و زندگی)

سطل شما چقدر پر است؟ (رهنمودهای مثبت برای کار و زندگی)
 
 
فرمت فایل ها: mp3
تعداد فایل ها: 11
حجم کل فایل ها: 66 مگابایت
مدت زمان پخش: 2 ساعت و 43 دقیقه
نویسندگان: تام راس و دکتر دانلد او کلیفتون
مترجم: منیژه جلالی
زبان ترجمه: فارسی
گوینده: الهه شیخی
نشر البرز
 
 
درباره کتاب:
کتاب سطل شما چقدر پر است هشداری است به همه ما، مایی که نقل محافلمان شده است نالیدن،غیبت کردن و بدگویی.پس از معرفی این کتاب حتما به فکر فرو می روید و شوکه می شوید….

دانلود کتاب صوتی دخمه خونین اثر دارن شان

دانلود کتاب صوتی دخمه خونین اثر دارن شان

دانلود کتاب صوتی دخمه خونین اثر دارن شان

دخمه خونین (قصه های سرزمین اشباح) اثر دارن شان
 
 
فرمت فایل ها: m4a
تعداد فایل ها: 27
حجم کل فایل ها: 179 مگابایت
مدت زمان پخش: 2 ساعت و 57 دقیقه
نویسنده: دارن شان
مترجم: سوده کریمی
زبان ترجمه: فارسی
 
 
درباره کتاب:
دارن شان پسری است که اکنون نیمه شبح شده و دستیار شبحی به نام آقای کرپسلی است آنها و دوستش ایورا به شهر دیگری می‌روند در شهر متوجه می‌شوند اجساد عجیبی پیدا شده گویی خون همهٔ آنها را کشیده‌اند ابتدا تصور می‌کنند که…