دانلود تحقیق در مورد آرایه ادبی سوم انسانی اشتقاق

دانلود تحقیق در مورد آرایه ادبی سوم انسانی اشتقاق

دانلود تحقیق در مورد آرایه ادبی سوم انسانی اشتقاق

آرایه ادبی سوم انسانی اشتقاق – powerpoint (.pptx) – دوره متوسطه –
قسمتی از متن :
 
بنام خدا
آرایه ادبی سال سوم انسانی
اشتقاق
 
اشتقاق: هم ریشگی دو یا چند کلمه است که سبب می­شود واج های آن یکسان باشند و تکرار این واج های همانند بر موسیقی درونی سخن می افزاید.
مثال1 ): ز مشرق سرکوی، آفتاب طلعت تو / اگر طلوع کند طالعم همایون است
توضیح: واژگان «طلعت» طالع و طلوع» از یک ریشه هستند و این هم آهنگی باعث آن شد که صامت های آنها مشترک باشند و این…

دانلود تحقیق در مورد آثاری از گذشته زمين

دانلود تحقیق در مورد آثاری از گذشته زمين

دانلود تحقیق در مورد آثاری از گذشته زمين

شما بازدید کنند محترم میتوانید با هزینه ی اندکی فایل (آثاری از گذشته زمين) را تهیه فرمایید.
قسمتی از متن :
 
بسم الله الرحمن الرحیم
آثاری از گذشته زمين
10
بعدی
فهرست مطالب
آموختیم که…
فسیل ها
تشکیل فسیل
ویژگی های سنگ های رسوبی
شرایط فسیل شدن
محیط های غیر دریایی تشکیل فسیل
بیشتر بدانیم
راه های تشکیل فسیل
کاربرد فسیل
اثبات جابجایی قاره ها با فسیل ها
تعیین سن نسبی لایه های رسوبی
بعدی
 …

دانلود تحقیق در مورد آثار باستانی ، مرز تاریک و روشن تاریخ

دانلود تحقیق در مورد آثار باستانی ، مرز تاریک و روشن تاریخ

دانلود تحقیق در مورد آثار باستانی ، مرز تاریک و روشن تاریخ

آثار باستانی ، مرز تاریک و روشن تاریخ – powerpoint (.pptx) – دوره متوسطه –
قسمتی از متن :
 
بنام خدا
درس پنجم آثار باستانی ، مرز تاریک و روشن تاریخ
نوشته های قدیمی بخشی از گذشته بشری است که عمر آن به سختی به 5000 سال می رسد.
یکی از مهم ترین راه های تکمیل دانش تاریخی مطالعه ی آثار مادی به جا مانده از انسان های گذشته است . آثار باستانی یا آثار تاریخی.
آثار باستانی:
تعریف: همه ی آثاری که ساخته ی دست انسان و اندیشه های اوست و به شکلی با زندگی او ارتباط دارد…

دانلود تحقیق در مورد آرایه ادبی سوم انسانی (موسیقی درونی و معنوی شعر – واج آرایی و تکرار)

دانلود تحقیق در مورد آرایه ادبی سوم انسانی (موسیقی درونی و معنوی شعر – واج آرایی و تکرار)

دانلود تحقیق در مورد آرایه ادبی سوم انسانی (موسیقی درونی و معنوی شعر – واج آرایی و تکرار)

شما بازدید کنند محترم میتوانید با هزینه ی اندکی فایل (آرایه ادبی سوم انسانی (موسیقی درونی و معنوی شعر – واج آرایی و تکرار)) را تهیه فرمایید.
قسمتی از متن :
 
بنام خدا
آرایه ادبی سال سوم انسانی
(موسیقی درونی و معنوی شعر – واج آرایی و تکرار )
بدیع:
علمی است که با بازشناسی آرایه های لفظی و معنوی می پردازد.
 …

دانلود تحقیق در مورد (مخلوط و جداسازی مواد)

دانلود تحقیق در مورد (مخلوط و جداسازی مواد)

دانلود تحقیق در مورد (مخلوط و جداسازی مواد)

(مخلوط و جداسازی مواد) – powerpoint (.pptx) – دوره متوسطه –
قسمتی از متن :
 
بنام خدا
فصل 1
(مخلوط و جداسازی مواد)
هشتم
(مدرس: فیروزه حسین زاده)
 …