دانلود کتاب ساده ساز حقوق تجارت فرشید فرحناکیان

دانلود کتاب ساده ساز حقوق تجارت فرشید فرحناکیان

دانلود کتاب ساده ساز حقوق تجارت فرشید فرحناکیان
نسخه پی دی اف
زبان فارسی…

نمونه سوالات درس اصول فقه 1

نمونه سوالات درس اصول فقه 1

نمونه سوالات درس اصول فقه 1

نمونه سوالات درس اصول فقه 1
رشته: حقوق پیام نور
کد درس: 1223230
تعداد نمونه سوالات : 4 ( با پاسخنامه)
نیمسال ها:
نیمسال دوم 97-96
نیمسال اول 97-96
نیمسال دوم 96-95
نیمسال اول 96-95
 
کلیه نمونه سوالات دارای پاسخنامه می باشند.
نمونه سوالات بر اساس هر نیمسال پوشه بندی شده اند….

نمونه سوالات درس حقوق اساسی 2

نمونه سوالات درس حقوق اساسی 2

نمونه سوالات درس حقوق اساسی 2

نمونه سوالات درس حقوق اساسی 2
رشته: حقوق پیام نور
کد درس: 1223232
تعداد نمونه سوالات : 5 ( با پاسخنامه)
نیمسال ها:
نیمسال تابستان 97
نیمسال دوم 97-96
نیمسال اول 97-96
نیمسال تابستان 96
نیمسال دوم 96-95
 
کلیه نمونه سوالات دارای پاسخنامه می باشند.
نمونه سوالات بر اساس هر نیمسال پوشه بندی شده اند….

نمونه سوالات درس حقوق مدنی (5) حقوق خانواده

نمونه سوالات درس حقوق مدنی (5) حقوق خانواده

نمونه سوالات درس حقوق مدنی (5) حقوق خانواده

نمونه سوالات درس حقوق مدنی (5) حقوق خانواده
رشته: حقوق پیام نور
کد درس: 1223249
تعداد نمونه سوالات : 3 ( با پاسخنامه)
نیمسال ها:
نیمسال دوم 97-96
نیمسال اول 97-96
نیمسال دوم 96-95
 
کلیه نمونه سوالات دارای پاسخنامه می باشند.
نمونه سوالات بر اساس هر نیمسال پوشه بندی شده اند….

نمونه سوالات درس حقوق تجارت (3) اسناد تجاری

نمونه سوالات درس حقوق تجارت (3) اسناد تجاری

نمونه سوالات درس حقوق تجارت (3) اسناد تجاری

نمونه سوالات درس حقوق تجارت (3) اسناد تجاری
رشته: حقوق پیام نور
کد درس: 1223243
تعداد نمونه سوالات : 3 ( با پاسخنامه)
نیمسال ها:
نیمسال تابستان 97
نیمسال اول 97-96
نیمسال دوم 96-95
 
کلیه نمونه سوالات دارای پاسخنامه می باشند.
نمونه سوالات بر اساس هر نیمسال پوشه بندی شده اند….